Facebook sayfamızı beğen
Okul Fotoğrafları

Anasayfa
Eğitim Programımız
Ümraniye Lale Bahçesi Anaokulu Hakkında
Eğitim Programımız Haber ve Duyurular
Okul Etkinlikleri
Okul Etkinlikleri
Okul Etkinlikleri Öğrenci Ön Kayıt Formu
Okul Etkinlikleri Öğrenci Ön Kayıt Formu
Bize Ulaşın
Bize Ulaşın
 
Eğitim Programımız

Neden sorusundan yola çıkarak öğrencilerimiz de öğrenmeye merak uyandırarak teknoloji çağının gereklerine uyularak, çocukların sosyal, duygusal, bedensel ve ahlaki yönden kaydetmelerini hedefleyen bir eğitim sistemi uygulanacaktır. Anaokulumuzda ingilizce, bilgisayar , seramik, drama dersleri verilmektedir. Branş dersleri uzman öğretmenler tarafından yürütülmekte ve böylece öğrencilerimizin yetenek tesbiti de yapılabilmektedir. Okulumuzda çocuklarımızın gelişimi sürekli olarak takip edilir. Hem öğretmenler hem de uzman psikoloğumuz ile belirli aralıklarla durum değerlendirilmesi yapılıp, sonuçlardan velilerimiz haberdar edilir.

Karekter Eğitimi

 DOĞRULUK
 LİDERLİK
 SABIR
 SEVGİ VE SAYGI
 YARDIM SEVERLİK
 ADALET
 DOSTLUK
 SORUMLULUK
 ÖZGÜVEN

Bilgisayarın Önemi

Eğitimin temelinde çocukların yaşayarak öğrenmelerini ve ilgi duydukları alanlara yönelmelerini sağlamak yatmaktadır. Okul yaşantısı çocuklara düşüncelerini yönlendirme, kavramsal ölçütleri temel alarak bilgilerini sınıflandırabilme becerilerini kazandırmaktır.Bunun sonucunda çocuklar yeni öğrenme stratejileri geliştirebilmekte ve öğrendikleri bilgileri degişik alanlarda kullanabilmektedir.Bilgisayarla eğitim, çocukların ilgi duydukları pek çok alan için olanak sağlamaktadır.

İlkokula Hazırlık Çalışmaları

İlkokula hazırlık çalışmaları, anaokullarında kazanılan bir dizi gelişme basamaklarının sonucudur. Bu hazırlık okulumuzda okuma yazma becerilerinin yanı sıra çocuğun anlayış, tavır, yetenek ve beceri gelişimlerini de kapsar.
Okulumuzda uygulamakta olduğumuz ilkokula hazırlık çalışmalarında temel olarak çocuklarımızın aşağıdaki konularda gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır.

 Göz-el uyumunu sağlamak,
 Söyleyeni dinleme ve anlama,
 Kalem tutmaya çalışma,
 Dikkat süresi ve dikkat yoğunluğunu geliştirme,
 Gözün sol-sağ uyumunu geliştirme,
 Baş-son, üst-alt, birinci sıra-2.sıra gibi yol gösterici kelimelerin öğretilmesi,
 Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etme,
 Sözlü ifadelerin gelişme, yeni sözcükler öğrenme.

Yabancı Dil

  •  Yabancı dil eğitimi gören çocukların düşünme becerileri tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha gelişiyor. Bu da yabancı dil bilen çocukların kavram geliştirme ve üst düzey becerileri kavrama konusunda tek dil bilen çocuklara göre üstünlük sağlıyor.
  •  Bilimsel araştırmalara göre erken yaşta öğrenilen yabancı dil çocuğun matematik, ana dili ve sosyal bilgiler alanlarında da başarılı olmalarını sağlıyor.
  •  Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı gösteriyor, kişisel alanda da farklılıklara anlayışlı, saygılı ve hoşgörülü yaklaşıyor.

 
 
Fotoğraf albümleri
 
Öğrenci ön kayıt formu
 
Bizimle çalışmak istermisiniz?
 
Bize ulaşın
 
Copyright © 2021 Atakent Lale Bahçesi Anaokulu Tüm Hakları Saklıdır.